Serveis

CREACIÓ I ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS CORPORATIUS

CONSULTORIA

PERSONAL MANAGER EVENTS

Secretaria Tècnica: Oferim un servei integral i adequat a les necessitats de l'esdeveniment en qüestió.

Protocol: Serveis d'assessorament, gestió i informació sobre normes de protocol en el marc d'un esdeveniment.

Logística: Coordinació i direcció dels diferents professionals que treballen en la logística de l'acte. Recerca dels preveidors i serveis mes adequats.

Comunicació i RRPP: Gestió i contacte amb els diferents mitjans de comunicació. Notes de premsa, rodes de premsa, comunicats de premsa. Gestió de les relacions públiques de l'esdeveniments.

Gestió de patrocini: Creem una estratègia competent amb l'objectiu d'aconseguir l'èxit del nostre client, a la vegada que també per l'empresa patrocinadora de l'acte.

Consultoria: Assessorem, donem idees i exercim com a colsultora per tal que el client pugui portar a terme el seu esdeveniment.

Creativitat: Partint del briefing consensuat amb el client, dissenyem l'esdeveniment on l'originalitat i la distinció en són les principals elements.

Personal manager events: Que ni la falta de temps, la manca d'idees, ni l'oblit li suposin un entrebanc per tirar endavant el que te en ment. Recordar un aniversari, fer realitat el desig d'una persona propera, aconseguir el somriure dels mes estimats , fer un reconeixement en vida a una persona que admira... Volem ajudar-lo a fer-ho realitat d'una manera discreta, creativa, amb personalitat, professionalitat i amb molta, molta implicació.